CSR

odpovědný developer

CRESTYL není jen bydlení a kancelářské budovy. Vytváříme místa pro život, práci a setkávání. Díky dlouholetým zkušenostem, a spolupráci s významými architekty a urbanisty, přinášíme obyvatelům zdravé a společensky ohleduplné prostředí.

Každou lokalitu podrobíme důkladné analýze a díky tomu jsme schopni vytvořit moderní centra, která jsou přínosem pro celé město, obec, či čtvrť, jako např. projekty DOCK, Vysoký Újezd, nebo Hagibor.

Nadace Crestyl

Jsme společností, která si uvědomuje společenskou odpovědnost k prostředí, ve kterém podnikáme a žijeme. Jsme společensky aktivní zejména v místech, která naší činností ovlivňujeme a podporujeme projekty, které pomáhají tam, kde si dotčení nemohu pomoci sami.

Logo České rady pro udržitelné budovy

Z pozice developera si dobře uvědomujeme i naši zodpovědnost ve stavebnictví, a proto jsme také členem Rady pro šetrné stavebnictví (CzGBC).

Každý projekt stavíme s přísnými pravidly, využíváme moderní materiály a minimalizujeme množství odpadu. Aktivně komunikujeme s městskými částmi, abychom vytvořili místo prospěšné pro všechny obyvatele či návštěvníky.