Právní informace

Vizualizace

Uveřejněné vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a dalších materiálech jsou pouze ilustrační. Mohou se měnit, jsou nezávazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy.

Prodejní plocha

„Podlahové plochy jednotek jsou vypočteny v souladu s ustanovením §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Podlahovou plochu bytu resp. nebytového prostoru příslušné jednotky tak tvoří půdorysná plocha všech místností bytu/nebytového prostoru včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu/nebytového prostoru, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt/nebytový prostor včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě/nebytovém prostoru, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu/nebytovém prostoru. U konkrétních projektů nezapočítáváme do podlahové plochy jednotek plochy instalačních šachet nacházejících se uvnitř jednotek, bližší informace o způsobu výpočtu podlahové plochy včetně případných odchylek najdete ve smluvní dokumentaci u konkrétního projektu“.

Plochy jednotlivých místností jsou pouze orientační. Vyobrazené zařízení v plánech (nábytek, kuch. linka, el. spotřebiče, atd.) nejsou součástí dodávky. Rozsah dodávky je specifikován ve standardu. Investor si vyhrazuje právo na drobné úpravy.

Cookies

Na webových stránkách našich projektů využíváme tzv. cookies, pro přizpůsobování obsahu i marketingové účely. Informace, jak je zpracováváme najdete zde.

Informace o zpracování osobních údajů

Pečlivě dbáme, aby kontakty byly chráněny a spravovány podle příslušných norem. Informace o zpracování a vaše práva najdete zde.